Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 28. maj 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

110. Orientering om nye vejbelægninger 2018

Sagsnr.: 05.01.08-P00-1-18 Sagsbehandler: Satenik Gasparyan  

Orientering om nye vejbelægninger 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Orientering om planlagte asfaltarbejder på vejnettet i Herning Kommune, herunder resultat af afholdt licitation.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende resultat af afholdt offentlig licitation på asfaltbelægninger den 9. april 2018:  

Firma

Tilbud i kr.

Pankas A/S

10.439.267,25

YIT Danmark A/S

11.894.660,00

Munck

12.286.861,25

Colas

12.680.000,00

NCC Industry

14.910.070,00

 

Pankas er med et samlet tilbud på 10.439.267,25 kr. lavestbydende og har derfor fået overdraget arbejdet.

 

Med et drifts-rådighedsbeløb i 2018 til asfaltbelægninger på ca. 21,6 mio. kr. er følgende indtil videre disponeret: 

Aktivitet

Beløb i mio. kr.

Licitationsresultat

10,5

Reparationer af mindre og akutte skader

4,5

15 årig funktionskontrakt, udløber i 2018

3,6

Cykelstier

0,5

Overfladebehandling med granitsten

1,8

Disponeret til regulering og mindre arbejder

0,7

I alt

21,6

 

De planlagte asfaltarbejder i 2018 fremgår af vedlagte oversigtskort. Desuden er der vedlagt en liste og et oversigtskort, som viser de større planlagte asfaltarbejder på det overordnede vejnet i perioden 2019 - 2023.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

Bilag

  • Asfaltarbejdet 2018 - Oversigtskort
  • Asfaltstrategi 2019-2023 med kun beløb
  • Oversigtskort 2019-2023