Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 26. oktober 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

191. FN verdensmål 13 - Klimaindsats, forslag til initiativer

192. Frigivelse af anlægsbevilling til signalreguleret kryds ved Holing

193. Køb af jord til vejformål, Park Allé/ Pugdalvej i Vildbjerg

194. Køb af gadelysanlæg i Sdr. Felding

195. Flytning af jord fra udsigtspunktet ved Holing Sø til fritidslandskabet ved Løvbakke Naturcenter

196. Godkendelse af anlægsregnskaber for vandområdeplansprojekter, forundersøgelser Rødding Å og Sønderbæk

197. Orientering om lakseforskningsprojekt i Skjern Å

198. Udlejning af areal til skydebane i Sørvad

199. Fri teltning i udvalgte natur- og skovområder, året rundt

200. Orientering om møde i Grønt Råd

201. Orientering om okkeranlæg

202. Foreløbig vedtagelse af tillæg 31 til Herning Kommunes spildevandsplan - Timring

203. Fornyelse af klimakommuneaftale

204. Borgmesterpagten - Compact of Mayors spørgsmål om fortsat medlemskab

205. Orientering om status på byggesagsbehandlingen for 3. kvartal 2020

206. Godkendelse af anlægsregnskab for køb af p-pladser

207. Videoovervågning - P-kælder Herning Banegård

208. Drøftelse af løsningsforslag for at skabe balance på Serviceområde 01 Byggemodning.

209. Budgetopfølgning pr. 31. august 2020

210. Orientering om opfølgning på fremrykkede anlægsprojekter

211. Orientering om Herning Kommunes budgetforlig 2021-2022

212. Frigivelse af anlægsbevilling til køb af jord til vejformål

213. Meddelelser