Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 26. oktober 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

210. Orientering om opfølgning på fremrykkede anlægsprojekter

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-3-20 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Orientering om opfølgning på fremrykkede anlægsprojekter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen fremsender til orientering opfølgning på fremrykkede anlægsprojekter, godkendt i Byrådet 5. maj 2020 pkt. 91.

Sagsfremstilling

Regeringen og KL indgik den 26. marts 2020 aftalen med tiltag, som skal understøtte dansk økonomi i lyset af COVID-19. Med aftalen er der blandt andet enighed om at fremrykke og gennemføre planlagte anlægsinvesteringer i 2020, som skulle være udført i kommuner og regioner de kommende år med henblik på at understøtte beskæftigelsen her og nu. Byrådet vedtog 5. maj 2020, pkt. 91 at fremrykke udvalgte anlægsprojekter til 2020.


Forvaltningen fremlægger opfølgning på fremrykkede anlægsprojekter for Teknik og Miljø.


Forvaltningen anbefaler, at opfølgningen tages til orientering.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at opfølgningen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Status fremrykkede anlægsprojekter