Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 26. oktober 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

199. Fri teltning i udvalgte natur- og skovområder, året rundt

Sagsnr.: 04.10.01-A50-1-20 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Fri teltning i udvalgte natur- og skovområder, året rundt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Det seneste halve år er aktiviteter i naturen blevet mere populære, og forvaltningen oplever, at mange benytter kommunens friluftsfaciliteter. I sommerferien 2020 var der mulighed for at overnatte i telt i en række af kommunens skove og naturområder. Forvaltningen har ikke oplevet problemer med ordningen og vurderer, at den uden problemer vil kunne gøres permanent. Naturstyrelsen har en lignende ordning. Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet støtter ideen.


Forvaltningen anbefaler, at der gives lov til fri teltning året rundt i udvalgte skove og naturområder i Herning Kommune, efter samme regler som var gældende i sommerferien 2020.

Sagsfremstilling

Baggrund og evaluering

På grund af nedlukningen af Danmark i første halvdel af 2020, var der ekstra pres på friluftfaciliteterne i kommunen. Borgernes mulighed for ferie i sommeren 2020 var begrænsede af corona-restriktionerne og mange skulle holde sommerferie i Danmark. Derfor blev der åbnet for, at man kunne overnatte i telt, hængekøje, under tarp eller lignende på kommunens shelterpladser og i udvalgte skove og naturområder, se kortbilag.


I første omgang blev perioden fastsat til skolernes sommerferie, hvorefter der ville være mulighed for at evaluere på ordningen. Reglerne for overnatning i det fri er bl.a., at man må overnatte 1 nat samme sted, man må højst være 10 personer samme sted (fx 2 familier), man skal rydde op efter sig, og man skal vise hensyn til andre gæster og skovens dyreliv.


Forvaltningen har i perioden ikke modtaget nogen henvendelser eller klager over telte, der stod i vejen eller generede. Der er i perioden kun observeret få telte i kommunens skove og naturområder. Det vurderes at være et tilbud, som få benyttede sig af, men som alligevel skabte en del positiv medieomtale, da det blev indført kort inden sommerferien.


Hvad mener andre?

Naturstyrelsen har en lignende ordning i ca. 200 af statens skove. På deres hjemmeside kan man se et kort over, hvor man må slå telt op. Man må overnatte en enkelt nat i et lille telt. Naturstyrelsens ordning gælder året rundt.


Danmarks Naturfredningsforenings naturfamilier er en sammenslutning af familier, som gerne vil dele oplevelser i naturen med hinanden. Kontaktpersonen i Herning Kommune fortæller, at der i sommeren 2020 har været stor søgning til shelterpladserne, og at der blandt naturfamilierne er interesse for fri teltning.


Friluftsrådet, som arbejder for at forbedre mulighederne for friluftsliv i Danmark, er medlem af kommunens Grønne Råd og støtter ideen om at gøre friteltning permanent.


Permanent ordning

På baggrund af erfaringerne fra sommerens ordning med fri teltning, anbefaler forvaltningen, at der gives lov til fri teltning året rundt i udvalgte skove og naturområder i Herning Kommune og efter samme regler, som var gældende i sommerferien 2020. De udvalgte skove- og naturområder kan ses i vedlagte kortbilag. Regelsættet kan ses i bilag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der gives lov til fri teltning året rundt i udvalgte skov- og naturområder i Herning Kommune efter samme regler, som var gældende i sommerferien 2020.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Kortbilag - fri teltning
  • Opholdsregler for fri teltning