Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 26. oktober 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

207. Videoovervågning - P-kælder Herning Banegård

Sagsnr.: 82.16.05-Ø54-5-18 Sagsbehandler: Louise Dag Lodberg  

Videoovervågning - P-kælder Herning Banegård

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

XØvrige sagsbehandlere: René Frahm Jørgensen

Sagsresume

Ejerforeningen i p-kælderen under Herning Banegård (Banegårdspladsen 6) ansøger om tilladelse til videoovervågning af p-kælderen.


Parkeringskælderen ejes af Herning Kommune. Ejerforeningen består af Herning Kommune, DSB, Jacobsen Group, CC Contractor og Smedegade 24, som hver især har brugsret til et bestemt antal p-pladser.


Ansøgningen kommer på baggrund af en række hændelser i p-kælderen, som bl.a. hærværk på skilte og søjler, ildspåsættelser og påkørsler, hvor videoovervågning vil have en præventiv virkning.


Forvaltningen anbefaler opsætning af videoovervågning af p-kælderen under Herning Banegård.

Sagsfremstilling

Ifølge Økonomi- og Erhvervsudvalgets principbeslutning af 16. februar 2009, pkt. 46, skal videoovervågning godkendes inden opsætning.


Forvaltningen har indhentet tilbud på opsætning af videoovervågning fra 2 leverandører. Valget er faldet på den billigste og mest fordelagtige i forhold til kameraplaceringer. Overvågningsudstyret overholder Herning Kommunes retningslinjer for videoovervågning, og der vil blive opsat tydeligt skiltning i p-kælderen. Optagelserne vil kun blive gennemset, hvis det er nødvendigt pga. kriminalitet og tilgang til optagelserne vil blive logget.


Jf. tilbuddet vil der blive opsat 11 kameraer, så de overvåger hinanden og tilsammen dækker p-kælderen. Oversigt over kameraplacering/synsvinkler kan ses i ansøgningen.

Økonomi

Udgifterne til etablering og den fremtidige drift afholdes af Kommunale Ejendommes driftsbudget på Serviceområde 03, stednr. 013004 "P-kælder Banegårdspladsen", og vil efterfølgende blive fordelt i driftsregnskabet til ejerforeningen.


Tilbudsprisen for opsætning af kameraer er 53.100 kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at videoovervågningen godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Ansøgning om videoovervågning