Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 26. oktober 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

200. Orientering om møde i Grønt Råd

Sagsnr.: 00.00.00-P19-560-06 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering om møde i Grønt Råd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsfremstilling

Der blev den 3. september afholdt møde i Grønt Råd. Der var 4 punkter på dagsordenen:

  • Præsentation af nye vandløbsmedarbejdere
  • Status for vandrådsarbejdet
  • Status for Nationalpark Skjern Å
  • Drøftelse af MTB-spor (ekskursion)


Referat fra mødet er vedlagt som bilag.


Forvaltningen anbefaler, at referatet tages til orientering.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at referatet tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Referat Grønt Råd 3. sept 2020