Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 26. oktober 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

196. Godkendelse af anlægsregnskaber for vandområdeplansprojekter, forundersøgelser Rødding Å og Sønderbæk

Sagsnr.: 06.02.10-P20-25-18 Sagsbehandler: Michael Gramkow  

Godkendelse af anlægsregnskaber for vandområdeplansprojekter, forundersøgelser Rødding Å og Sønderbæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet afsluttende anlægsregnskaber for Vandområdeplansprojekterne Rødding Å forundersøgelse samt Sønderbæk forundersøgelse


Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskaber for henholdsvis forundersøgelse i Rødding Å (sted nr. 071070) og forundersøgelse i Sønderbæk (sted nr. 071098) på Serviceområde 04 Grønne områder.


Rødding Å

Byrådet bevilligede den 25. juni 2019, pkt. 144, 56.000 kr. til forundersøgelse i Rødding Å. Der var meddelt tilsagn til projektet fra Fiskeristyrelsen på 56.436 kr.
Forundersøgelsen er gennemført som planlagt og blev afsluttet med et projektforslag med udlægning af grus og gydebanker i vandløbet. Der er efterfølgende ansøgt om - og modtaget - tilsagn om midler til gennemførsel af projektet. Dette arbejde foregår pt.


I forundersøgelsen har der været udgifter på 55.126 kr. Der er søgt om udbetaling af dette beløb ved Fiskeristyrelsen, som har udbetalt beløbet i juli 2020.


Sønderbæk

Byrådet bevilligede den 25. juni 2019, pkt. 145, 93.000 kr. til forundersøgelse i Sønderbæk. Der var meddelt tilsagn til projektet fra Fiskeristyrelsen på 92.720 kr.


Forundersøgelsen er gennemført som planlagt og blev afsluttet med et projektforslag med udlægning af grus og gydebanker i vandløbet. Der er efterfølgende ansøgt om - og modtaget - tilsagn om midler til gennemførsel af projektet. Dette arbejde foregår pt.


I forundersøgelsen har der været udgifter på 88.157 kr. Der er søgt om udbetaling af dette beløb ved Fiskeristyrelsen, som har udbetalt beløbet i juli 2020.

Økonomi

Rødding Å


Sønderbæk


Anlægsregnskaberne vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2020.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskaberne godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.