Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 26. oktober 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

206. Godkendelse af anlægsregnskab for køb af p-pladser

Sagsnr.: 05.09.06-A00-1-16 Sagsbehandler: Louise Dag Lodberg  

Godkendelse af anlægsregnskab for køb af p-pladser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: René Frahm Jørgensen, Pia Colstrup, Peter Vallentin, Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for køb af p-areal mellem Føtex og Dalgashus samt køb af p-pladser i p-kælderen ved Kousgaards Plads (ved DGI-Huset).


Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 013088 "Køb af parkeringspladser" på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme.


Byrådet bevilgede på møde den 6. marts 2018, pkt. 68, 7.440.000 kr. til erhvervelse af p-areal mellem Føtex og Dalgashus samt køb af 26 p-pladser i p-kælderen ved Kousgaards Plads. Jf. købsaftalen erhverves p-arealet i 2019 og de i alt 26 p-pladser erhverves i perioden 2020-2022.


Byrådet traf på møde den 21. januar 2020, pkt. 22 beslutning om at fremrykke køb af p-pladser i p-kælderen ved Kousgaards Plads fra 2021 og 2022 til 2020, da matriklen med p-pladserne i p-kælderen skal sælges.


Herning Kommune erhverver således et p-areal mellem Føtex og Dalgashus samt i alt 26 p-pladser i p-kælderen ved Kousgaards Plads.

Økonomi

Stednr.

Anlæg

U/I

Bevilling i kr.

Forbrug i kr.

Forskel i kr.

013088

Køb af p-pladser

U

7.440.000

7.437.360

2.640


Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2020.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.