Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 26. maj 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

131. Budget 2015 - udfordringer og løsningsmuligheder

Sagsnr.: 00.30.10-P19-1-14 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budget 2015 - udfordringer og løsningsmuligheder

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Steen Brokær,

Sagsresume

Forvaltningen giver en status på permanente kortsigtede og langsigtede udfordringer i forhold til budget for 2015 og frem.

 

Endvidere fremlægger forvaltningen forslag til justeringer og korrigerende handlinger for budget 2015 og frem.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter forslag til justeringer og løsningsmuligheder til håndtering af udfordringer i 2015 og frem.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2015 er udvalgene blevet bedt om at vurdere de respektive serviceområder i forhold til den nuværende budgetramme. En gennemgang af den samlede økonomi i forhold til kortlægning af mulige nuværende og fremtidige økonomiske udfordringer.

 

På den baggrund vil forvaltningen fremlægge en samlet oversigt over de samlede økonomiske udfordringer.

 

Forvaltningen vil i forhold til de økonomiske udfordringer fremlægge forslag til eventuelle justeringer og korrigerende handlinger, således at udfordringerne forventeligt kan håndteres indenfor forvaltningens nuværende ramme for budget 2015 og frem.

 

Teknik- og Miljøudvalget vil på sit møde den 23. juni 2014 få fremlagt konkrete forslag til justeringer i budget 2015 til endelig godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget drøfter udfordringer på Teknik og Miljø området i forhold til budget 2015 og frem,

 

at udvalget drøfter forslag til justeringer og løsningsmuligheder til håndtering af udfordringer for budget 2015 og frem,

 

at udvalget på sit møde den 23. juni 2014 får fremlagt forslag til justeringer og korrigerende handlinger for budget 2015 og frem til godkendelse.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Udvalget ønskede flere af forslagene fra forvaltningen yderligere belyst og fremlagt på udvalgsmødet den 23. juni.