Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 26. maj 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

116. Kloakrenovering i kommunale bygninger - frigivelse af rådighedsbeløb i 2014

Sagsnr.: 82.18.00-S00-1-14 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Kloakrenovering i kommunale bygninger - frigivelse af rådighedsbeløb i 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt

Sagsresume

Anmodning om frigivelse af rådighedsbeløb i 2014 på 1,013 mio. kr. afsat til kloakrenovering i kommunale bygninger i Haderup, Sørvad, Feldborg og Sunds.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudgettet afsat midler i 2014-2017 til separering af regnvand og spildevand i kommunale bygninger beliggende i Haderup, Sørvad, Feldborg og Sunds.

 

Det afsatte rådighedsbeløb i 2014 på 1,013 mio. kr., sted nr. 013082 "Kloakrenovering i kommunale bygninger - Haderup, Sørvad, Feldborg og Sunds" søges frigivet til konkrete separeringsprojekter i 2014.

 

Arbejdet forventes at gå i gang efter sommerferien 2014.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,013 mio. kr. i 2014 til Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme, stednr. 013082, "Kloakrenovering i kommunale bygninger - Haderup, Sørvad, Feldborg og Sunds", 

 

at anlægsudgiftsbevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,013 mio. kr. i 2014 på samme stednr.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.