Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 26. maj 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

108. Nye vedtægter for Herning Taxas bestillingskontor

Sagsnr.: 22.11.00-P19-1-13 Sagsbehandler: Alex Dahl Karlsen  

Nye vedtægter for Herning Taxas bestillingskontor

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Freidahl Graae og Peter Vallentin

Sagsresume

Herning Taxa har fremsendt nye foreningsvedtægter for Herning Taxas bestillingskontor
til Herning Kommunes godkendelse.

 

Vedtægterne er godkendt på generalforsamling i Herning Taxa den 12. april 2014 og
træder i kraft under forudsætning af udvalgets godkendelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at de nye vedtægter godkendes.

Sagsfremstilling

Generalforsamlingen vedtog følgende ændringer:

§ 9 stk. 1: Depositum ved tilslutning til bestillingskontoret er ændret fra 52.225 til 22.225 kr.

 

§ 9 stk. 3: Ved udtræden af bestillingskontoret afregnes ikke bare depositum, men også indskud til tilladelses-indehaveren senest 1 måned efter at bestillingskontorets årsregnskab for det pågældende år er godkendt på Herning Taxas bestillingskontors generalforsamling.

 

§ 15 stk. 1: Der kræves fremover, at hvis et forslag skal behandles på generalforsamlingen, skal forslaget ikke bare indsendes i behørig tid inden generalforsamlingen, men forslagsstilleren skal desuden møde personligt op.

 

Hvor ændringerne i § 9 stk. 1 og 3 er af teknisk karakter, har forvaltningen følgende kommentar til ændringen i § 15 stk. 1:

 
Det er ikke en bestemmelse, der følger af standardvedtægten for et bestillingskontor, men det er på den anden side heller ikke en bestemmelse, som går imod intentionen i standardvedtægten.
Det er ikke ualmindeligt, at der stilles krav til forslagsstillere om personligt fremmøde på generalforsamlingen.
Kravet udspringer af et demokratisk princip om, at der skal være én tilstede i salen, som kan forklare, forsvare og uddybe forslaget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Herning Taxas bestillingskontors reviderede vedtægter godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • 2014_Herning Taxas bestillingskontor_Foreningsvedtægter