Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 26. april 2021
Mødested: Afholdes på Teams

Dagsordenpunkter

84. Navngivning af nyplantet skovområde i Løvbakkerne

Sagsnr.: 04.10.10-P20-1-21 Sagsbehandler: Elsebeth Houe  

Navngivning af nyplantet skovområde i Løvbakkerne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

I december 2020 var 4. årgang fra Gullestrup Børnecenter med til at plante de allerførste træer i den nye skov i Løvbakkerne.

Der blev opfordret til, at børnene skulle komme med forslag til navngivning af det nye skovområde.


Der er tilplantet ca. 6 ha ny skov, og Gullestrup Børnecenter har efterfølgende bidraget med navneforslag, tegninger og beskrivelser i forhold til skoven og ønskede faciliteter.


Forvaltningen anbefaler, at udvalget vælger et af følgende navne til det nye skovområde: Bakkeskoven, Bakkelunden eller Kærlighedstræerne.

Sagsfremstilling

På nedenstående kort ses arealet markeret med en lilla firkant. Det fremgår af højdekurverne på kortet, at skoven er plantet på et af de højeste områder i kommunen, hvilket understøtter de to første forslag (Bakkeskoven og Bakkelunden).


Det markerede areal vil på sigt indgå i en større sammenhængende skov, hvilket understøtter Bakkelunden og Kærlighedstræerne, da disse signalerer ”en del af en skov”.Navnet Kærlighedstræerne er udvalgt pga. en elevs meget sigende begrundelse, der trækker en tråd til ”Skoleskoven”, som blev plantet på det tilstødende areal for 31 år siden.


Der er udlovet en præmie til første-, anden- og tredjepladsen. Vinderne inviteres til at deltage i en ”navngivningsceremoni”, hvor der bl.a. sættes et skilt op med skovens navn.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

at udvalget vælger et af følgende navne: Bakkeskoven, Bakkelunden eller Kærlighedstræerne til det nye skovområde i Løvbakkerne.
Forvaltningen indstiller,

Beslutning

Udvalget besluttede, at skovområdet skal hedde Bakkelunden. 2. pladsen blev Bakkeskoven, og Kærlighedstræerne fik dermed 3. pladsen.