Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 26. april 2021
Mødested: Afholdes på Teams

Dagsordenpunkter

91. Køb af jord til vejformål, Baneoverskæring

Sagsnr.: 05.01.02-P20-3-21 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Køb af jord til vejformål, Baneoverskæring