Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 26. april 2021
Mødested: Afholdes på Teams

Dagsordenpunkter

92. Orientering om politianmeldelse - overtrædelse af Naturbeskyttelseslovens §3

Sagsnr.: 01.05.00-P19-8-13 Sagsbehandler: Camilla Nielsen  

Orientering om politianmeldelse - overtrædelse af Naturbeskyttelseslovens §3