Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 25. november 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

264. Orientering: Ikast-Brande Kommunes ønske om bybus mellem Ikast og HI Park

Sagsnr.: 13.05.00-G00-10-10 Sagsbehandler: Edith Blynning  

Orientering: Ikast-Brande Kommunes ønske om bybus mellem Ikast og HI Park

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Midttrafik har sammen med Ikast Brande Kommune vurderet mulighederne for en bedre kollektiv trafik mellem Ikast og HI Park, og fremsender ønske om, at Herning Kommune godkender, at der kører en lokal bus fra Ikast Brande Kommune ind i Herning Kommune. Der er administrativt fremsendt godkendelse af projektet til Midttrafik.

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Med baggrund i udbygningen af HI Park, har Midttrafik fået henvendelser gående på at forbedre forbindelserne fra Silkeborg/Århus til HI Park.

En løsning kan være, at Ikast Brande Kommune indsætter og betaler en ny bybuslinje i Ikast, som kører ud til HI Park via N O Hansens Vej.

Desuden skal der opsættes 2 stoppestedsskilte i HI Park, dette skal udføres af Herning Kommune.

 

Kørslen vil være omkostningsfri for Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at  orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.