Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 25. november 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

295. Taxisammensætning

Sagsnr.: 22.11.02-P19-2-12 Sagsbehandler: Alex Dahl Karlsen  

Taxisammensætning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Freidahl Graae

Sagsresume

Herning Taxa har gjort forvaltningen opmærksom på, at sammensætningen af taxivognparken under Herning Taxa ikke svarer til det aktuelle kørselsbehov.

Herning Taxa har derfor ytret ønske om, at Herning Kommune reducerer antallet af storvognstilladelser og tilsvarende øger antallet af tilladelser til små vogne med plads til 4 passagerer. Det samlede antal tilladelser ændres ikke.

 

Forvaltningen indstiller, at antallet af storvognstilladelser reduceres, så vognsammensætningen i højere grad svarer til behovet.

Sagsfremstilling

Vognparkens sammensætning er som følger:

  • 32 små vogne, hvoraf de 25 er til 4 passagerer og de 7 er til 6 passagerer

  • 13 store vogne, alle til 8 passagerer og med lift

  • 45 i alt

 
Forvaltningen har undersøgt fordelingen af tilladelser i 9 andre kommuner.
Fordelingen er som følger:

  • Storkøbenhavn, Esbjerg, Randers og Holbæk Kommuner har intet krav om store vogne.

  • Århus, Odense og Aalborg Kommuner har ca. 5 % store vogne

  • Ringsted og Skive har henholdsvis 10 og 15 % store vogne

 
Herning Taxa adskiller sig ved at have relativt flere store vogne, ca. 30 % af vognparken er store vogne. Derudover er næsten alle biler hos landtaxavognmændene store vogne.
 
Herning Taxa nævner følgende argumenter for ønsket om at reducere antallet af store vogne:

- der er for mange store vogne i forhold til kørselsmængde og kørselsart

- omkostningerne for vognmanden er større ved stor vogn med lift end ved en lille vogn

- takstsammensætningen gør, at det ikke er dyrere at transportere større grupper i flere    små vogne end i færre store vogne

- kørsel i store vogne med tomme pladser er en unødig miljøbelastning

 

Forvaltningen har ikke kendskab til nogen klager over manglende transportmuligheder for borgere med behov for transport med stor vogn med lift.

 

Ændringen af vognsammensætningen vil ske på følgende måde:

 

  • Imødekomme de 4 vognmænd, der ønsker at skifte fra stor til lille vogn ved at ændre klausulen på deres taxitilladelse ved næste vognskift fra at være til stor vogn med lift til en vogn med plads til 4 passagerer.

  • Tage vognsammensætningen op til revision i forbindelse med næste ansøgningsrunde, som vil være i 2014.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at antallet af storvognstilladelser reduceres så vognsammensætningen i højere grad svarer til behovet.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.