Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 25. november 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

275. Anlægsregnskab for udskiftning af stråtag i Sdr. Anlæg

Sagsnr.: 00.00.00-P19-337-11 Sagsbehandler: Cecilie Helene Rosenberg  

Anlægsregnskab for udskiftning af stråtag i Sdr. Anlæg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Jørgen Troels Møller og Pia Colstrup

Sagsresume

Der fremsendes anlægsregnskab for udskiftning af stråtag på klubhus og bygning til offentlige toiletter i Sdr. Anlæg til godkendelse.
 
Herning Orienteringsklub har til huse i bygningen på Godsbanevej i Herning, der også rummer offentlige toiletter, som benyttes af brugerne af parken og legepladsen. Herning Kommune har i henhold til indgået aftale om Herning Orienteringsklubs benyttelse af bygningen forpligtelsen til den udvendige vedligeholdelse.
 
Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 8. maj 2012, pkt. 129, at overføre 449.000 kr., uforbrugte midler til udskiftning af stråtag på toilet- og klubhus i Sdr. Anlæg. Projektet er nu gennemført.  

[image]
Foto af bygningen med det nytækkede tag.

Økonomi

Sted nr.
Navn
Bevilling kr.
Regnskab kr.
Forskel kr.
020080
Udskiftning af stråtage i Sdr. Anlæg
449.000
387.340
 61.660

 

Mindreudgiften skyldes et billigere tilbud i forbindelse med nyt udbud.

 

Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Teknik- og Miljøudvalget. Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendes sammen med det samlede årsregnskab for 2013.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.