Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 25. november 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

254. Digitale skilte og informationstavler

Sagsnr.: 05.14.07-G01-2-13 Sagsbehandler: Frank Hyldgaard  

Digitale skilte og informationstavler

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth, Mette Wraa Nielsen, Per Thorsager

Sagsresume

På Byrådets møde 14. maj 2013 pkt. 187 blev det besluttet, at opsætte testskilt på Viborgvej i en prøveperiode på 6 måneder.
 
Testskiltet på Viborgvej har nu fungeret siden ultimo august, og forvaltningen har kun fået positive tilbagemeldinger på skiltet.
 
Der skal nu tages stilling til, om der skal etableres permanente digitale skilte ved indfaldsveje og på Banegården.
 
Forvaltningen anbefaler, at der opsættes digitale skilte ved 6 indfaldsveje til Herning og 1 på banegårdspladsen.

Sagsfremstilling

Der blev opsat et testskilt i august, og tilbagemeldingerne fra de 2 første driftsmåneder har været positive, både fra borgere og annoncører.


Udformningen og skiltets størrelse er ikke prøvet før i Danmark, men på dette punkt har der også været positive bemærkninger. Ligeledes har udformningen af ben, ramme og farve også kun fået positive bemærkninger.


Omfanget af annoncer svarer godt til de budgetterede indtægter, og efter udsendelse af salgsmaterialet til de potentielle kunder, har bestillinger på annoncering været fornuftig.


 Hvis det besluttes at opsætte flere skilte, foreslår forvaltningen følgende placeringer:

  • Banegårdspladsen, der er en vigtig indgangsport til Herning - her er der pr. år 3-4 mio. rejsende.

 

De 6 indfaldsveje, hvor der passerer flest biler:

  • Viborgvej (placering af testskilt)

  • Silkeborgvej ved Golfvej

  • Dronningens Boulevard mellem rundkørsel ved Godsbanevej og Sjællandsgade

  • Dronningens Boulevard mellem Ringkøbingvej og Messevej

  • Holstebrovej/Tjørring Hovedgade

  • Vardevej mellem Kaj Zartows Vej og motorvejsrampen

 
Forvaltningen vurderer, at skiltningen på banegårdspladsen og ved indfaldsvejene vil give borgere og besøgende god information om begivenheder, events m.v. i Herning Kommune, og forvaltningen anbefaler derfor, at der opsættes 6 digitale skilte ved de udpegede indfaldsveje og 1 digitalt skilt på banegårdspladsen.
 
Skiltene produceres med den nyeste teknologi indenfor LED belysning, hvilket er strømbesparende. Desuden vil skiltene være slukket i tidsrummet kl. 23.00 - 06.00.

Økonomi

De økonomiske nøgletal for 6 digitale skilte ved indfaldsvejene og 1 digitalt skilt på banegårdspladsen er følgende:

 

Etableringsomkostninger på ca. 155.000 kr. finansieres fra SO 15, Kultur, Aktiviteter i Herning Midtby, konto 364 13 025-02.


Leje + drift pr. år : 500.000 kr.

Anslåede indtægter: 250.000 kr.
Nettoudgift 250.000 kr. 
Herning Kommunes anslåede årlige nettodriftsudgift på 250.000 kr. finansieres fra SO 09, Trafik, konsessionskontrakten på byinventar.


Udgiftsposterne er budgetteret ud fra indhentede tilbud. Leverancen skal i EU-udbud, såfremt det besluttes at investere i de digitale skilte.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der opsættes 6 digitale skilte ved de udpegede indfaldsveje og 1 digitalt skilt på banegårdspladsen,

 

at etableringsomkostninger på 155.000 kr. finansieres fra SO 15, Kultur, Aktiviteter i Herning Midtby, konto 364 13 025-02,

 

at nettodriftsudgiften på 250.000 kr. finansieres fra SO 09, Trafik, konsessionskontrakten på byinventar.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Billede af testskilt på Viborgvej