Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 25. november 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

255. Orientering: Vesterholmvejs forlængelse - Overtaksationskommissionsafgørelse vedr. Bassumgårdsvej 11

Sagsnr.: 05.01.00-P19-3-11 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Orientering: Vesterholmvejs forlængelse - Overtaksationskommissionsafgørelse vedr. Bassumgårdsvej 11

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Overtaksationskommisionen stadfæster taksationskommissionens dom således at der ikke skal udbetales erstatning for forringelse af ejendomsværdi.

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ekspropriationen til Vesterholmvejs forlængelse, ønskede ejeren af ejendommen Bassumgårdsvej 11 at blive medtaget i ekspropriationen, på trods af at ejendommen ikke direkte var berørt af linjeføringen. Herning Kommune afviste at give erstatning for nærhed af Vesterholmvejs forlængelse ved åstedsforretningen.


Denne afgørelse blev af ejeren påklaget til taksationskommissionen som også fastslog at der ikke skulle betales erstatning for nærhed af vejen.

Denne afgørelse blev herefter påklaget til overtaksationskommisionen som stadfæster taksationskommissionens dom, dog skal der udbetales 15.000 kr. til ejeren for rådgivningsbistand.

 

Økonomi

Udbetalingen af de 15.000 kr. er sket, og beløbet er finansieret fra Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 222037 Vesterholmvejs forlængelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen taget til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.