Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 25. juni 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

122. Ændring af korttidsparkeringen i Herning Midtby fra 2 til 3 timer

Sagsnr.: 05.09.00-G01-1-12 Sagsbehandler: Steen Blichfeldt  

Ændring af korttidsparkeringen i Herning Midtby fra 2 til 3 timer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Der har gennem længere tid været et ønske fra forretningsdrivende i Herning midtby om en harmonisering af korttidsparkeringen på de offentlige parkeringspladser i Herning Midtby på hverdage mellem kl. 08 og 18.
 
Forvaltningen vurderer, at ændringen ikke vil give væsentlige ændringer i trafikmønsteret, da disse pladser i forvejen har en høj belægningsprocent.
 

Sagsfremstilling

Det drejer sig om følgende parkeringspladser: Bethaniagade, Dalgas Plads, Danmarksgade, Kousgaards Plads, Rådhusgården, Rådhuset ved indgang C, Skolegade og Smedegade med i alt 712 parkeringsbåse.


Måske vil flere benytte parkeringskældrene, hvor der stadig, på dage uden særlige tiltag i byen, er god plads. Her er også er 3 timers tidsbegrænset parkering, men også mulighed for parkering i længere tid i Dalgashus og Kousgaards Plads på udvalgte parkeringsdæk.

Udgiften til indkøb og udskiftning af skilte vurderes til ca.  30.000 kr.

Udgiften kan afholdes inden for vejdriftskontoen.

 

Ændringen kan iværksættes først i august 2012.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at

at korttidsparkeringen ændres fra 2 timer til 3 timer på de offentlige parkeringspladser i Herning centrum på hverdage mellem kl. 08 og 18.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.