Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 25. juni 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

121. Ombygning af kortsalgskontoret på bybusterminalen

Sagsnr.: 27.00.00-G01-447-03 Sagsbehandler: Edith Blynning  

Ombygning af kortsalgskontoret på bybusterminalen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Som led i besparelse har Midttrafik ønsket at samle salgsstederne , hvor det er muligt.

I Herning ønsker man at nedlægge salgsstedet på rutebilstationen og samle salget på bybusterminalen.

 

Det vil være nødvendigt at udvide det eksisterende salgssted, så der kan skabes plads til 2 salgsstationer.

 

I forbindelse med ombygningen foreslås det at ændre status fra ventesal til salgssted, der kun er åbent i dagtimerne.

Sagsfremstilling

I forbindelse med de pålagte besparelser i administrationen i Midttrafik, har man gennemført en samling af salgsstederne på stationerne, hvor det er muligt.

I Herning ønsker Midttrafik at samle salget på bybusterminalen, og nedlægge salgsstedet på rutebilstationen.

 

Placeringen af salgskontoret på rutebilstationen ikke er særlig synligt, hvorimod det er mere publikumsvenligt og synligt på bybusterminalen.

 

Salgskontoret på bybusterminalen er i henhold til kontrakten for bybusserne i Herning bemandet af personale fra Arriva, og lokalerne stilles til rådighed af Herning Kommune.

 

For at gøre sammenlægningen mulig, skal salgskontoret på bybusterminalen udvides, da der i øjeblikket kun er plads til én person ved salgslugen, og kontoret skal fremover være bemandet med 2 personer idet den ene af personalet fra rutebilstationen skal flyttes over til det nye salgssted.

 

Merudgiften til personalet på bybusterminalens salgskontor betales af Midttrafik.

Herning Kommune får del i besparelsen på rutebilstationen i form af mindrebetaling til Midttrafik vedrørende rutebilstationen.

 

Dette giver mulighed for, at der kan komme bedre styr på den uro, der jævnligt er i ventesalen, på trods af, at der er installeret videoovervågning af rummet.

 

Mange, der ikke er passagerer, benytter ventesalen som "opholdsrum". Der er berusede personer, som personalet har svært ved at håndtere, og ligeledes har ventesalen i perioder været hjemsted for utilpassede unge, som udøver hærværk på inventaret, og opfattes som ubehagelige overfor salgspersonalet og ventende passagerer.

 

I perioder kommer der klager fra passagerer, som, på grund af den uro der er i ventesalen, ikke tør benytte denne.

 

Salgspersonalet har ofte kontaktet politiet om problemet, og politiet har også for nyligt fået udtag af videoovervågningen som hjælp til opklaring.

 

Ved at ændre indretningen fra en åben ventesal til et salgskontor, der kun er åbent i dagtimer på hverdage, vil stedet ikke fremover kunne benyttes af disse personer.

 

Ejeren af bybusterminalen udlejer dele af bygningen og pladsen til Herning Kommune, og ejeren er indforstået med, at ændre status fra ventesal til kortsalg.

 

Nedlæggelse af ventesalen vil give passagererne en dårligere ventemulighed. Det kan kompenseres ved at opsætte "skillevægge" mellem bænkene i det åbne rum, hvilket kan give læmulighed.

 

Forvaltningen anbefaler at udnytte ombygningen til at ændre status fra ventesal til kortsalg.

Økonomi

Herning Kommune betaler til rutebilstationen for dels at være der med rute 150 og dels være medbetaler til gods- og billetekspedition.


Ved at nedlægge kontoret og flytte det over på bybusterminalen er besparelsen for kommunen på ca 76.000 kr. pr. år.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at ventesalen ved bybusterminalen ændres fra ventesal til kortsalgssted.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.