Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 25. juni 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

141. Orienteringssag: Manglende efterkommelse af påbud om at skaffe rent drikkevand

Sagsnr.: 13.02.00-P19-260-08 Sagsbehandler: Lucia Aagaard  

Orienteringssag: Manglende efterkommelse af påbud om at skaffe rent drikkevand