Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 24. oktober 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

239. Cykelsti Herning - Skibbild-Nøvling, ekspropriation til vejformål

Sagsnr.: 05.01.02-P20-4-15 Sagsbehandler: Satenik Gasparyan  

Cykelsti Herning - Skibbild-Nøvling, ekspropriation til vejformål