Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 24. oktober 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

224. Godkendelse af ændrede vedtægter for Energnist

Sagsnr.: 07.04.04-A00-1-15 Sagsbehandler: Bjarne Kallesø  

Godkendelse af ændrede vedtægter for Energnist

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria Kringelholt Nielsen, Birger Strandby Ernst

Sagsresume

Det fælleskommunale affaldsselskab Energnist I/S ønsker af få godkendt ændringer i selskabets vedtægter. Ændringerne er lavet på baggrund af ønsker fra Statsforvaltningen.

Sagsfremstilling

Herning Kommune er sammen med 15 andre kommuner interessenter i Energnist I/S, der blev stiftet den 1. januar 2015 som resultat af fusionen af TAS I/S og L90.

 

I forbindelse med fusionen blev vedtægter for selskabet godkendt af samtlige kommunalbestyrelser samt forhåndsgodkendt af Statsforvaltningen. Statsforvaltningen betingede sig at vedtægterne skulle præciseres i overensstemmelse med Statsforvaltningens bemærkninger, som fremsendt efterfølgende, hhv. den 30. september 2015 og 30. marts 2016 – vedlagt som bilag.

 

På baggrund af disse bemærkninger er der udarbejdet et tilrettet sæt vedtægter. De nye vedtægter er vedlagt som bilag. De anførte ændringer er afstemt med Statsforvaltningen.

 

Ændringerne vedrører en præcisering af reglerne for opgaveoverdragelse, regnskabsaflæggelse- og godkendelse, interessentskabsbeslutninger og vederlagsfastsættelse.

 

Energnists bestyrelse godkendte ændringerne på møder hhv. den 30. november 2015 og 26. april 2016. Den 31. maj 2016 godkendte repræsentantskabet ændringerne med henblik på efterfølgende godkendelse i de 16 kommunalbestyrelser samt endelig godkendelse af Statsforvaltningen. Bestyrelsens og repræsentantskabets behandlinger er vedlagt som bilag. 

 

Til orientering har alle øvrige medlemskommuner godkendt de reviderede vedtægter. Dog behandler Fredericia byråd vedtægtsændringerne den 10. oktober 2016.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at vedtægtsændringerne tiltrædes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Ændringer i vedtægter
  • Vedtægter af 05.04.2016