Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 24. oktober 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

232. Grønt Overblik 2015

Sagsnr.: 09.00.00-G01-2-15 Sagsbehandler: Line Thastum  

Grønt Overblik 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 x

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lotta Sandsgaard

Sagsresume

Herning Kommune har siden 2009 hvert år lavet Grønt Regnskab, der består af Grønt Overblik og flere temarapporter. Grønt Overblik er en udvalgt sammenfatning af årets resultater og aktiviteter, der behandles politisk og offentliggøres. Grønt Regnskabs temarapporter er små fagrapporter for de enkelte områder, der ligger bag Grønt Overblik. Regnskabet dækker både kommunale aktiviteter og hele kommunen geografisk – borgere og virksomheder.

 

Grønt Overblik 2015 behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, i modsætning til de sidste år, hvor det har været behandlet i alle fagudvalg.

 

Forvaltningen anbefaler, at Grønt Overblik 2015 godkendes.

Sagsfremstilling

Grønt Overblik 2015 fortæller om udvalgte grønne indsatser og aktiviteter, og indeholder i mindre omfang opgørelser. Det er fordi kommunens grønne mål er blevet ændret i løbet af året, og de miljøsamarbejder, vi har været med i, er inde i en udviklingsfase.

 

Det betyder ikke, at det grønne ambitionsniveau er ændret. Tvært i mod åbner fremtiden mulighed for nye mere tidssvarende samarbejder, mål og indsatser, der både kan gavne væksten og rumme social- og miljømæssig bæredygtighed.

 

Grønt overblik sætter udelukkende fokus på gode historier, resultater og kommende indsatser, mens opgørelser og status for 2015 findes i temarapporterne, der også peger på områder, hvor kommunens grønne mål endnu ikke er opnået og hvor der er plads til, at den bæredygtige udvikling kan blive bedre. Temarapporterne omfatter: Klima og Energi, Transport, Kommunale bygninger - Energiforbrug, Naturindsatsen, DRIFT, Grønne Indkøb, Genbrug og Affald, Planlægning og Privat byggeri, Vand. Enkelte temarapporter er kun udarbejdet internt i 2015 og bliver derfor ikke offentliggjort.

 

 

 

 

Nogle af de gode historier, som fortælles i Grønt Overblik er: 

 

Fremgang for solenergi i Herning Kommune med bl.a. planlægning af stort anlæg ved Vildbjerg svarende til elforbrug for cirka 6.900 husstande.

 

Flere varmeværker er nu CO2-neutrale pga. solvarme.

 

Mange spændende natur- og cykelprojekter i samarbejde med lokale aktører. Bl.a. etablering af Rideskoven i Hodsager og forbedring af Grimstrup Bæk, cykelpicnic og fokus på cykling i fritiden.

 

Kobling af naturpleje og social kompetence gennem projektet ” Naturen som social løftestang”.

 

Borgersamarbejde og kampagner: ”Fra skrald til genbrug” affaldssortering i landsbyerne. Kampagne for brug af kassen til problemaffald, Grøn Herning Uge og uddeling af anerkendelser for miljø- og klimvenlig indsats.

 

Snejbjerg Skole er bygget med høj energistandard og grønne løsninger.

 

Hjemmeplejen sætter retningslinjer for optimering af kørsel og nedbringelse af brændstofforbrug.

 

Fokus på miljø og natur i børnehøjde gennem Naturfagsmaraton, Naturskolerne og affaldskampagnen ”Skraldiaden”, med læring, teater mm.

 

Nye aktiviteter i Løvbakkerne

 

Grønt regnskab fremover

Grønt regnskab har siden 2009 været et vigtigt redskab til at strukturere arbejdet med kommunens grønne mål og indsatser. Det har været med til at vise Herning Kommune som en ansvarlig kommune. Samtidig sikrer det, at vi arbejder hensigtsmæssigt med miljøindsatsen og sætter ind, der hvor det giver bedst resultat, og der, hvor behovet for indsats er størst. Grønt regnskab er gennem årene hele tiden blevet udviklet, så det passer bedst muligt til kommunens behov.

 

Grønt regnskab vil forsat have samme funktion som tidligere, og danne ramme om kommende indsatser. Det kan være de strategiske energiindsatser, som besluttes fremadrettet, og de aftaler og mål, som kommunen allerede har tilsluttet sig, som Partnerskab for Offentlige grønne indkøb og Compact of Mayors.

 

Der arbejdes i 2016 på at forbedre Grønt regnskab endnu mere, så form og indhold kan rumme nye tanker og muligheder, samt de spændende samarbejder og projekter.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Grønt Overblik 2015 godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Grønt Overbliik 2015 - bilag til TMU 24-10-2016