Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 24. september 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

157. Hastighedsopgradering på Vardevej og Sunds Omfartsvej

158. Orientering om skolebuskørsel 2018/2019

159. Husstandsindsamling af papir og pap

160. Orientering om anbefalinger fra naturrådet for Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuner

161. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af kommunale bygninger

162. Rottebekæmpelse 2019 og frem

163. Korsørvej 29A, Herning - ansøgning om dispensation til bebyggelsesprocent

164. Orientering om udbud

165. Videoovervågning

166. Navngivning af plads

167. Meddelelser