Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 24. september 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

158. Orientering om skolebuskørsel 2018/2019

Sagsnr.: 13.05.22-G01-1-18 Sagsbehandler: Katrine Damsgaard Boye  

Orientering om skolebuskørsel 2018/2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Orientering om den årlige gennemførte revision af skolebussernes køreplaner gældende for skoleåret 2018/2019.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering. 

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i rammerne for befordring af folkeskoleelever i Herning Kommune, senest behandlet på møde i Børne - og Familieudvalget den 11. november 2016, pkt. 170, er der gennemført en revision af skolebussernes køreplaner gældende for skoleåret 2018/2019.

 

Skolebuskørslen omfatter i alt 28 skolebusruter. I det følgende vil ruterne kort blive gennemgået med henblik på at beskrive eventuelle ændringer eller udfordringer for det nye skoleår.

 

Generelt skal bemærkes, at der ikke har været grundlag for at lave de store ruteændringer. De justeringer, der er gennemført, er sket primært ud fra ændringer i elevgrundlaget eller af hensyn til at imødekomme ønsker fra forældre, hvor det har kunnet lade sig gøre.

 

For overblikkets skyld vil den nedenstående gennemgang tage udgangspunkt i de pakker, ruterne har været udbudt i. Pakkerne dækker seks geografiske områder af kommunen.

 

Pakke 1, Holstebro Turistbusser Aps – Haderup, Aulum og Hodsager

Der er lavet småjusteringer på enkelte ruter på grund af nye kørselsberettigede elever. I år og tidligere år har der været stor interesse for særligt køreplanen omkring Aulum og Hodsager skoler. Der har både været ønsker til afhentning tættere på hjemmet og ønsker om en kortere rute. Der er konstateret enkelte optimeringsmuligheder på ruten som gennemføres. Dette vil forhåbentlig gøre ruten mere tilgængelig. Der vil fortsat være ventetid på særligt Aulum afdelingen af Aulum-Hodsager skole om eftermiddagen. Dette skyldes primært, at der kun er tre kvarter mellem ringetiderne på henholdsvis skoleafdelingen i Aulum og i Hodsager. Skolen har ikke mulighed for at ændre på ringetiderne. På grund af rutens fysiske udformning og elevernes indbyrdes placering er det ikke muligt at nå en runde på ruten på tre kvarter. 

 

Pakke 2, Brande Buslinjer Aps – Sørvad og Vind

Der er udelukkende foretaget småjusteringer på ruterne.

 

Pakke 3, Brøchners Biler – Ilskov og Sunds

Ruterne er fastholdt som de så ud sidste år.

 

Pakke 4, Mørups Turistkørsel – Snejbjerg, Timring, Vildbjerg, Sinding og Lundgårdskolen

Der er udelukkende foretaget småjusteringer på ruterne. Dog har det vist sig nødvendigt at lave en ændring på rute 158, som betjener Snejbjerg Skole og Engbjergskolen. Ændringen vil medføre en forlængelse, så rutens omløbstid bliver 60 min. Det er dog ikke muligt at lave en alternativ ruteføring pga. områdets beskaffenhed og vendeforhold.

 

Pakke 5, Mørups Turistkørsel – Lind, Arnborg, Kølkær, Hammerum og Fasterholt

Der er lavet en enkelt justering på ruterne. Rute 151 mellem Fasterholt, Arnborg og Lind har fået en lidt anden ruteføring. Dette er sket som en almindelig tilretning af hensyn til at kunne hente eleverne på en mere hensigtsmæssig måde.

 

Pakke 6, Brande Buslinjer Aps– Kibæk, Sdr. Felding og Skarrild

Ruterne er fastholdt, som de så ud sidste skoleår.

 

Alle informationer om køreplaner og ruteforløb kan ses på Herning Kommunes hjemmeside http://skole.herning.dk/kort/kort-over-skolebusruter.

Økonomi

Den gennemførte revision er udgiftsneutral.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Udvalget ønsker en tættere koordinering med skoleområdet ved planlægning af skolebusruterne for at reducere omløbstiden mest muligt.