Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 24. september 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

189. Orientering: Referat fra Landsbykontaktudvalget den 4. september 2012

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1841-09 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Orientering: Referat fra Landsbykontaktudvalget den 4. september 2012