Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 24. september 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

178. Mødekalender 2013

Sagsnr.: 00.00.00-P19-692-09 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Mødekalender 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 (x)
 (x)

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Forslag til datoer for afholdelse af Teknik- og Miljøudvalgets møder i 2013.

Sagsfremstilling

Januar 14.

Februar 18.

Marts 18.

April 29.

Maj 27.

Juni 24.

Juli - ferie

August 12.

September 2.

Oktober 7.

November 25.

December - ingen

 

Mødestart kl.8.30.

 

Temadage og faglige studieture søges indpasset efter behov.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til mødedatoer for 2013 godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Mødekalender TMU 2013