Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 24. september 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

192. Tildeling af tilladelse til taxikørsel

Sagsnr.: 22.11.02-P19-2-12 Sagsbehandler: Eva Freidahl Graae  

Tildeling af tilladelse til taxikørsel