Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 24. september 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

186. Orientering: Møde i Grønt Råd 16. august 2012

Sagsnr.: 00.00.00-P19-560-06 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering: Møde i Grønt Råd 16. august 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Der er afholdt ordinært møde i Grønt Råd 16. august 2012

Sagsfremstilling

På mødet blev drøftet:

  • Randzoner omkring vandløb

  • Status på kommunens vandløbsrestaurering

  • Status på naturplejepuljen

  • Status på bjørneklobekæmpelsen

  • Indlæg om arbejdet med 15 highlights langs Skjern Å

  • Status for borgerprojekter, parkpuljen

Økonomi

Ingen

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

  • Referat fra møde. 16. aug. 2012