Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 23. september 2013
Mødested: Genbrugspladsen Nederkærgård, Mørupvej

Dagsordenpunkter

225. Orientering: Midttrafiks Trafikplan 2013 - 2017 vs. 1 i høring

Sagsnr.: 13.05.00-G00-2-13 Sagsbehandler: Edith Blynning  

Orientering: Midttrafiks Trafikplan 2013 - 2017 vs. 1 i høring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Midttrafik har fremsendt deres trafikplan for 2013 - 2017 i høring.

 

Forvaltningen har ingen bemærkninger til Trafikplanen.

Sagsfremstilling

Midttrafik har fremsendt deres trafikplan for 2013 - 2017 i høring.

Der er fire mål for udviklingen i perioden 2012 til 2017:

Flere tilfredse kunder - Bedre sammenhæng - Fokus på Public Service - Bæredygtig kollektiv trafik.

 

Trafikselskabet har spurgt borgerne om, hvad de synes, der skal forbedres i den kollektive trafik.

Desuden har der ved temamøder med repræsentanter fra busselskaber, kommunal- og regionspolitikere samt embedsmænd været indsamlet synspunkter og gode ideer.

 

Forvaltningen har ingen bemærkninger til Trafikplanen.

 

Trafikplanen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

  • Trafikplan høringsversion 19 august 2013 1