Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 23. september 2013
Mødested: Genbrugspladsen Nederkærgård, Mørupvej

Dagsordenpunkter

221. Mødekalender 2014

Sagsnr.: 00.00.00-P19-692-09 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Mødekalender 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Forslag til datoer for afholdelse af Teknik- og Miljøudvalgsmødets møder i 2014.

Sagsfremstilling

Januar
6.
Februar
3.
Marts
10.
April
22.
Maj
26.
Juni
23.
 
 
August
11.
September
15.
Oktober
20.
November
24.
December
(15.) Efter behov

 

Mødestart kl. 8.30 - møder afholdes fortrinsvis om mandagen.

 

Temadage og faglige studieture søges indpasset efter behov.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til mødedatoer for 2014 godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Forslag til TMU møder i 2014