Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 23. september 2013
Mødested: Genbrugspladsen Nederkærgård, Mørupvej

Dagsordenpunkter

222. Gravetilladelse privat fællesvej, Nørregade 28, Haderup

Sagsnr.: 05.00.00-G00-25-13 Sagsbehandler: Keld Bruun Hansen  

Gravetilladelse privat fællesvej, Nørregade 28, Haderup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonasson

Sagsresume

Ejer af ejendommen Nørregade 28 i Haderup, anfægter forvaltningens bemyndigelse til at give en gravetilladelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at den meddelte gravetilladelse stadfæstes.

Sagsfremstilling

Der er givet gravetilladelse i henhold til Privatvej lovens §§ 67 - 70 til, at Herning Vand A/S kan forny kloak hovedledning på den private fællesvej Nørregade 28 – 32, 7540 Haderup.
 
Ejer af ejendommen Nørregade 28, hvorpå halvdelen af den private fællesvej ligger, anfægter, at forvaltningen har bemyndigelse til at give en sådan gravetilladelse. Han finder, at det er en væsentlig indgriben på ejendommen.
 
Forvaltningen fik på Teknik- og Miljøudvalgets møde 22. februar 2010 bemyndigelse til at sagsbehandle ensartede sager, hvor der allerede er lagt en fast linje, eller hvor afgørelsen er en direkte følge af lovgivningen.

 

I bemyndigelsen står også: ”Forvaltningen vil i tvivlspørgsmål, samt når der i forbindelse med en høring og offentliggørelse er negative indsigelser, altid forelægge sagen for fagudvalget til beslutning.”

 
Kort, ikke målfast: 

 

[image]

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at den meddelte gravetilladelse stadfæstes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Svar til ejer af Nørregade 28 i Haderup fra Herning Vand inkl. gravetilladelse og sag vedr. bemyndigelser til forvaltningen