Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 23. september 2013
Mødested: Genbrugspladsen Nederkærgård, Mørupvej

Dagsordenpunkter

230. Forlængelse af fremlejekontrakter på S/I Herning Lufthavns arealer

Sagsnr.: 09.00.00-P19-103-05 Sagsbehandler: Steen Brokær  

Forlængelse af fremlejekontrakter på S/I Herning Lufthavns arealer