Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 23. september 2013
Mødested: Genbrugspladsen Nederkærgård, Mørupvej

Dagsordenpunkter

239. Orientering: Politianmeldelse af overproduktion af svin

Sagsnr.: 15.00.00-P19-99-10 Sagsbehandler: Steffen Carton Nielsen  

Orientering: Politianmeldelse af overproduktion af svin