Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 23. september 2013
Mødested: Genbrugspladsen Nederkærgård, Mørupvej

Dagsordenpunkter

237. Håndhævelse af ulovligt forhold i henhold til vandforsyningsloven

Sagsnr.: 13.02.01-K08-4-13 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Håndhævelse af ulovligt forhold i henhold til vandforsyningsloven