Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 23. juni 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

148. Tilsynsberetning 2013 for landbrug og virksomheder

Sagsnr.: 09.00.00-K07-1-14 Sagsbehandler: Monica Klitgaard Hansen  

Tilsynsberetning 2013 for landbrug og virksomheder

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø, Kirsten Brødbæk

Sagsresume

Kommunen skal iht. tilsynsbekendtgørelsen årligt indberette oplysninger om årets miljøtilsyn og miljøgodkendelser for landbrugs- og virksomhedsområdet. Indberetningen for 2013 viser, at minimumsfrekvenserne for tilsyn er overholdt.

 

Forvaltningen anbefaler, at tilsynsberetningen godkendes.

Sagsfremstilling

Hovedtræk i indberetningen angives i det følgende. Den samlede indberetning er vedhæftet som bilag. 

Landbrug 

Der er i 2013 udført 207 basistilsyn på landbrug i Herning Kommune. Tilsynene på landbrugene har medført i alt 299 reaktioner, heraf 53 henstillinger, 239 indskærpelser, 0 forbud og 7 politianmeldelse. Reaktionerne handler især om husdyrgødningsopbevaring og overholdelse af vilkår i godkendelsen.

Der er meddelt 62 miljøgodkendelser/tilladelser til landbrug i 2013. Der er ikke anvendt eksterne konsulenter til tilsyn og godkendelser i 2013.

 

Virksomheder og dambrug

Der er i 2013 udført 206 basistilsyn på virksomheder og dambrug i Herning Kommune.
Tilsynene på virksomhederne har medført i alt 132 reaktioner, heraf 26 henstillinger, 99 indskærpelser, 2 påbud, 1 forbud og 3 politianmeldelser. Reaktionerne handler især om overholdelse af vilkår i godkendelsen.
Der er meddelt 31 miljøgodkendelser til virksomheder og dambrug i 2013.

Der er i 2013 anvendt eksterne firmaer til analyser i forbindelse med spildevandskontrol og faunabedømmelser i vandløb.

Økonomi

Brugerbetaling for landbrug 868.925 kr. og for virksomheder 862.465 kr. (inkl. 57,79 % brugerbetaling for udgifter til eksterne firmaer).

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tilsynsberetningen godkendes og sendes til Miljøstyrelsen.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Landbrug 1 jan 22 maj 2013
  • Virksomheder 1 jan 22 maj 2013
  • Virksomheder Landbrug 23 maj 31 dec 2013
  • IED virksomheder 23 maj 31 dec 2013
  • IED landbrug 2013