Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 23. juni 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

145. Anlægsregnskab for Vandløbsrestaurering 2010 og 2012

Sagsnr.: 06.02.00-P19-11-10 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Anlægsregnskab for Vandløbsrestaurering 2010 og 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Martin Skøtt

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for Vandløbsrestaurering 2010. 


Forvaltningen anbefaler, at regnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for sted nr. 071094 Vandløbsrestaurering 2010. 


Byrådet har i årene 2010 og 2012 givet anlægsbevilling på i alt 287.000 kr. til vandløbsrestaurering i Clasonsborg Borris Kanal (ved Karstoft Å) og Karstoft Å (projektering).

Økonomi

  

Stednr. 071094 Vandløbsrestaurering 2010
Bevilling
Forbrug
Forskel
Udgift
287.000 kr.
287.200 kr.
200 kr.
Indtægt
0 kr.
-54.250
-54.250 kr.
Rest bevilling
 
 
54.050 kr.

 

Indtægten på 54.250 kr. stammer fra tilskud fra Natur- og Erhvervsstyrelsen.

 

Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges anlægsregnskabet alene for Teknik- og Miljøudvalget.
 
Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendes sammen med det samlede årsregnskab for 2014.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.