Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 23. juni 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

146. Anlægsregnskab for Mølledammen, Kibæk

Sagsnr.: 00.00.00-P19-641-06 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Anlægsregnskab for Mølledammen, Kibæk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Ole Damgaard, Erik Skibsted, Martin Skøtt

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for Mølledammen i Kibæk.

 

Forvaltningen anbefaler, at regnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for sted nr. 071098 Mølledammen, Kibæk. 


Byrådet har i årene 2008 og 2009 givet anlægsbevilling på i alt 811.000 kr. til oprensning af Kibæk Mølledam og til deponering af det opgravede materiale.


Økonomi

Økonomi 

Stednr.
Anlæg
Bevilling kr.
Forbrug kr.
Forskel kr.
071098
Mølledammen, Kibæk
811.000
794.117
16.883

 

Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges anlægsregnskabet alene for Teknik- og Miljøudvalget.
 
Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendes sammen med det samlede årsregnskab for 2014.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.