Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 23. juni 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

153. Orientering: Politianmeldelse af manglende efterlevelse af indskærpelse om kontrol af drikkevand

Sagsnr.: 13.02.00-P19-89-10 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Orientering: Politianmeldelse af manglende efterlevelse af indskærpelse om kontrol af drikkevand