Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 23. juni 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

152. Endelig godkendelse af tillæg 1 til vandforsyningsplanen

Sagsnr.: 13.02.08-P16-1-14 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Endelig godkendelse af tillæg 1 til vandforsyningsplanen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 10. marts 2014 godkendt forslag til Tillæg 1 til vandforsyningsplanen. Tillægget ændrer forsyningsområde ved Gødstrup Vandværk og fastlægger placering af nye hovedledninger.

Forslaget har været sendt i høring. Der er ikke kommet indsigelser, der har givet anledning til ændring af forslaget til tillægget.

 

Forvaltningen anbefaler, at Tillæg 1 til vandforsyningsplanen godkendes.

Sagsfremstilling

Tillægget til vandforsyningsplanen udvider Herning Vand A/S forsyningsområde til også at omfatte forsyningsområdet for Gødstrup Vandværk. Selskabet Gødstrup Vandværk er nedlagt. Vandværket drives i øjeblikket af Herning Vand A/S, men forventes at blive nedlagt inden for en kortere årrække. Tillægget angiver desuden en cirka placering af nye hovedledninger til det nye sygehus ved Gødstrup, samt hvilke matrikler, der kan blive berørt af ved anlæggelse af nye hovedledninger.

 

Forslag til tillægget har været sendt i høring med brev til berørte parter. Der er kommet en enkelt bemærkning.
Bemærkningen handler om, at ledningerne kunne placeres i samme forløb som den nye vejstrækning fra Snejbjerg og nord om Gødstrup for at begrænse gravearbejdet. Dette er ikke er en optimalt placering og vil ikke begrænse gravearbejdet væsentligt, da de ikke skal udføres på samme tid.


Tillægget er ikke ændret på baggrund af bemærkningen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Tillæg 1 til Vandforsyningsplanen godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.