Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 23. januar 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

1. Anlægsregnskab for to udstykninger - Klinten i Kibæk og Bjerregårdvænget i Timring

2. Orientering om statistik for Herning Kommunes grundsalg

3. Anlægsregnskaber for 4 trafiksikkerhedsprojekter

4. Anlægsregnskab til trafiksikkerhedsby 2011

5. Anlægsregnskab for følgeudgifter i forbindelse med Sunds omfartsvej

6. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af gader i forbindelse med kloakfornyelse 2014 - 2017

7. Frigivelse af anlægsbevilling - Trafiksikkerhedsfremmende tiltag 2017

8. Orientering om vejadgang til Gødstrupvej 8 i Snejbjerg

9. Cykelsti langs Pugdalvej, Vildbjerg

10. Frigivelse af anlægsbevilling - parker og bynære grønne områder 2017

11. Anlægsregnskab for tre bynære projekter i 2016

12. Frigivelse af anlægsbevilling til allergivenlig beplantning

13. Frigivelse af anlægsbevilling til realisering af fredning ved Gødstrup Sø

14. Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling - opgradering af publikumsfaciliteter, Løvbakke Naturcenter

15. Påbud om retablering af Trindkær Bæk

16. Midlertidig brugsaftale for containere ved Fuglsang Sø - Herning Kajakklub

17. Orientering om EU støtte til midtjysk klimaprojekt

18. Legalitetsgodkendelse af takster for afledning af spildevand i 2017 for Herning Vand A/S

19. Endelig vedtagelse af spildevandsplan tillæg nr. 5 for Sinding

20. Endelig vedtagelse af spildevandsplan tillæg nr. 6 vedr. Arnborg

21. Orientering om afgørelse fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering vedrørende adresseændring Ørre Byvej, Sinding

22. Orientering om Natur- og Miljøklagenævns afgørelse vedrørende beklædning af husfacade på Ørskovbakken 64, Snejbjerg

23. Godkendelse af takster 2017 for 2 vandforsyningsselskaber

24. Orientering om kvartalsmøde med taxa

25. Forhandling om forsyningsanlæg

26. Ekspropriation

27. Meddelelser fra udvalgets medlemmer

28. Orientering om returbetaling for overdækning på affaldshåndtering fra AFLD

29. Orientering om politianmeldelse