Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 23. januar 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

29. Orientering om politianmeldelse

Sagsnr.: 09.17.60-K08-221-15 Sagsbehandler: Christina Thorslev Petersen  

Orientering om politianmeldelse