Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 23. januar 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

25. Forhandling om forsyningsanlæg

Sagsnr.: 05.01.12-P27-1-14 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Forhandling om forsyningsanlæg