Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 23. januar 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

28. Orientering om returbetaling for overdækning på affaldshåndtering fra AFLD

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2197-07 Sagsbehandler: Bjarne Kallesø  

Orientering om returbetaling for overdækning på affaldshåndtering fra AFLD