Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 23. januar 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

21. Orientering om afgørelse fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering vedrørende adresseændring Ørre Byvej, Sinding

Sagsnr.: 05.01.01-P19-19-14 Sagsbehandler: Annette Bloksgaard  

Orientering om afgørelse fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering vedrørende adresseændring Ørre Byvej, Sinding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har givet kommunen medhold i forhold til beboeres klage over adresseændring af vejnavnet Ørrevej til Ørre Byvej, Herning i forbindelse med Holstebromotorvejen Nord.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering. 

Sagsfremstilling

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har givet kommunen medhold i afgørelsen, efter at en del beboere på Ørrevej i Sinding har klaget til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering over Herning Kommunes afgørelse af 27. juni 2016 om ændring af en del af vejnavnet Ørrevej til Ørre Byvej.

 

Afgørelsen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Afgørelse KMS