Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 23. januar 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

17. Orientering om EU støtte til midtjysk klimaprojekt

Sagsnr.: 06.00.00-P20-1-16 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Orientering om EU støtte til midtjysk klimaprojekt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lotta Sandsgaard og Erik Skibsted.

Sagsresume

I de kommende seks år skal Region Midtjylland sammen med en lang række partnere og støttende organisationer, gøre Midtjylland mere robust over for klimaforandringerne. EU har valgt at støtte det midtjyske projekt "Coast to Coast Climate Change" (C2C CC), der også skal generere ny viden, erhvervsudvikling og eksport. Holstebro og Herning Kommuner er sammen om projekt "The River Storå" med Ikast-Brande Kommune som observatør.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Sagen er senest behandlet af Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 30. marts 2016, pkt. 67.

 

Projektet finder sted i den nordlige del af Herning Kommune. Vandstanden i Storå stiger meget, når det regner. I fremtiden vil mere regn falde på kortere tid og dermed være skyld i større oversvømmelser, til skade for de byer Storå løber igennem - herunder Holstebro. Målet med dette projekt er, at få landområder i oplandet til at holde bedre på vandet, så vandet tager længere tid om at løbe ned i Storå og til Holstebro. Projektet omfatter 3 kommuner (Herning, Holstebro og Ikast-Brande Kommuner).

 

Konkret udbytte:  

-

Levere eksempler på, hvordan man kan reducere presset på de byområder, som Storå løber igennem.

-

Projektet skal belyse, hvordan konsekvenserne af kraftigere regnfald kan imødekommes.

-

Undersøgelse af løsninger, der kan reducere risikoen for overbelastning af kloaksystemer; økonomiske tab på grund af ødelagte genstande, bygninger og infrastruktur og dårligere livskvalitet.

-

Projektet bygger videre på de nationale projekter ”Vandet fra Landet” og ”Landmanden som Vandforvalter”.

-

Projektet understøtter Holstebro og Herning Kommuners klimatilpasningsplaner.

 

Herning Kommunes andel af projektet er ca. 400.000 kr., hvoraf ca. halvdelen er støtte, og halvdelen er egen finansiering, som svarer til ca. 100 arbejdstimer pr. år i de næste 6 år.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.