Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 23. januar 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

5. Anlægsregnskab for følgeudgifter i forbindelse med Sunds omfartsvej

Sagsnr.: 05.01.11-P19-2-09 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Anlægsregnskab for følgeudgifter i forbindelse med Sunds omfartsvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for følgearbejder i forbindelse med anlæg af Sunds omfartsvej samt tilhørende arbejde for fremmed regning i forbindelse med projektet.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 222074 Sunds omfartsvej - følgearbejder samt tilhørende arbejde for fremmed regning, stednr. 203088 på Serviceområde 09 Trafik.

 

På Byrådsmøde 15. december 2009, pkt. 325 blev der bevilget 10,210 mio. kr. til forlængelsen af Hjejlevej og Skalmejevej i Sunds i forbindelse med at Vejdirektoratets etablering af Sunds omfartsvej. På Byrådsmøde 12. april 2011, pkt. 113 blev der frigivet yderligere 9,671 mio. kr. til anlægsarbejdet. På Byrådsmøde 6. marts 2012, pkt. 83 blev der frigivet 9,834 mio. kr. til anlægsarbejdet.

 

Sagen er yderligere blevet behandlet på følgende byrådsmøder; den 9. november 2010 pkt. 330, 22. juni 2010 pkt.  210, 12. april 2011 pkt. 101, 18. december 2012 pkt. 333, 18. juni 2013 pkt. 224, 26. januar 2016, pkt. 27 hvor anlægsbevillingen samlet set er nedskrevet med 8,396 mio. kr. med henblik på bl.a. at finansiere anlægsprojekterne Herning Cykler, Modulvogntog, Modernisering af bybusbetjening og Vesterholmvejs forlængelse.

 

I forbindelse med at Vejdirektoratet anlagde Sunds omfartsvej, forlængede Herning Kommune Hjejlevej ud til omfartsvejen og forbandt Skalmejevej og Hjejlevej. I forbindelse med arbejdet lavede Herning Kommune og Vejdirektoratet et fælles beplantningsprojekt, som Vejdirektoratet har betalt Herning Kommune for. Indtægter og udgifter for beplantningsprojektet er anført på stednr. 203088 arbejde for fremmed regning.

 

 

 

    

Økonomi

Anlægsregnskab:

Stednr.

Anlæg

U/I

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Afvigelse kr.

222074

Sunds omfartsvej - følgearbejder

U

21.319.000

21.150.581

168.419

 

 

I

0

0

0

203088

Arbejde for fremmed regning (Beplantning)

U

0

287.100

-287.100

 

 

I

0

-287.100

287.100

222074 /

203088

Sunds omfartsvej - følgearbejder

U

21.319.000

21.437.681

-118.681

 

 

I

0

-287.100

287.100

Netto

 

 

 

 

168.419

  

Samlet set er der et mindreforbrug på 168.419 kr.

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr., fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.