Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 23. januar 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

3. Anlægsregnskaber for 4 trafiksikkerhedsprojekter

Sagsnr.: 05.13.10-G01-7-08 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Anlægsregnskaber for 4 trafiksikkerhedsprojekter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskaber for 4 trafiksikkerhedsfremmende projekter.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskaber for 4 trafiksikkerhedsfremmende projekter på Serviceområde 09 Trafik

 

Økonomien for hvert anlæg vil i det efterfølgende blive gennemgået enkeltvis.

 

222073 Sikre skoleveje, trafiksikkerhed

Byrådet bevilgede den 24. august 2010, pkt. 232, 509.000 kr. og den 17. maj 2011, pkt. 143, 509.000 kr. til trafiksikkerhedsfremmende tiltag på skoleveje.

 

Projektet er gennemført og der er blandt andet etableret 2 signalanlæg ved eksisterende fodgængerovergange på henholdsvis Vesterlindvej ved Højgårdskolen samt på Skjernvej ved Arnborg skole.

 

Sted nr.

Anlægssag

Bevilling

Forbrug

Forskel

222073

Sikre skoleveje

1.018.000 kr.

1.050.552 kr.

-32.552

 

222087 Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger 2006

Byrådet bevilgede den 2. maj 2006, pkt. 102, 335.000 kr. til trafiksikkerhedsfremmende tiltag. 

 

Projektet er gennemført og der er udført diverse trafiksikkerhedskampagner og fysiske foranstaltninger.

 

Sted nr.

Anlægssag

Bevilling

Forbrug

Forskel

222087

Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger

335.000 kr.

339.511 kr.

-4.511 kr.

 

 

222097 Trafiksikkerhedsfremmende projekter

Byrådet bevilgede den 21. juni 2011, pkt. 184, 520.000 kr. og den 8. maj 2012, pkt. 148, 320.000 kr. til trafiksikkerhedsfremmende projekter.

 

Projektet er gennemført og der er udført diverse trafiksikkerhedskampagner i 2011 og 2012.

 

Sted nr.

Anlægssag

Bevilling

Forbrug

Forskel

222097

Trafiksikkerhedsfremmende projekter

840.000 kr.

921.165 kr.

-81.165 kr.

 

223065 Sikring af skolepatruljer

Byrådet bevilgede den 22. juni 2015, pkt. 188, 917.000 kr. til sikring af skolepatruljer.

 

Den 4. juni 2012 trådte en ny "Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning" (nr. 801) i kraft. Bekendtgørelsen medfører, at samtlige skolepatruljer, der arbejder på steder, der ikke er signalregulerede, eller synlige ved anden type blink, skal afmærkes med særlige skolepatruljeblink.

 

Projektet er gennemført, og der er etableret de nødvendige skolepatruljeblink.

 

 Sted nr.

Anlægssag

Bevilling

Forbrug

Forskel

223065

Sikring af skolepatruljer

917.000 kr.

817.794 kr.

99.206 kr.

 

Økonomi

Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges anlægsregnskaberne alene for Teknik- og Miljøudvalget. Anlægsregnskaberne vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendes sammen med det samlede regnskab for 2016.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskaberne godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.